Skip navigation
RSS

Lige nu

Den årlige ansøgningsrunde og opkrævning af affaldsgebyrer ved erhverv er udsat til efter sommerferien.

Forårets omdeling af grønne og sorte 15-liters affaldsposer til dagrenovation i Vejle Kommune finder sted 5. - 19. marts.

Støder du på overfyldte glaskuber? Står der affald omkring de nedgravede affaldscontainere i Havnegade?

Så gi' os et praj! Det er let med funktionen ’Giv et praj’ på Vejle Kommunes hjemmeside. Når vi får et praj, sørger vi for, at affaldet bliver fjernet. Fortæl os, hvor der ligger affald, som ikke burde være der. Du kan angive dit praj ved at indtaste en adresse eller ved at sætte en markering på et kort. På hjemmesiden kan du følge med i, hvilke praj der er givet og status på alle praj.

Prøv det selv, hvis du oplever problemer med affald el.lign.

Glas er en vigtig ressource, der nemt kan genanvendes. Derfor har vi gjort det lettere at
aflevere glas og flasker til genbrug i Vejle Kommune. 

AffaldGenbrug har desværre konstateret fejl og defekter på nogle af de grønne og sorte poser.
Det betyder, at du måske har modtaget poser med en dårlig svejsning eller et mindre rumfang på poserne.