Fredag 19. september gik forsøgsprojektet med nedgravede affaldscontainere i Havnegade i gang. Det er første gang i offentlig vej i Vejle Kommune, at der er blevet etableret nedgravede affaldscontainere til madaffald, restaffald, papir, plast og metal, glas og flasker samt batterier.