Skip navigation
RSS

Lige nu

Efterårets omdeling af grønne og sorte 15-liters affaldsposer til dagrenovation i Vejle Kommune finder sted 17. september - 1. oktober.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal Vejle Kommune opkræve affaldsgebyr for erhvervsaffald.

Enkelte virksomheder kan søge om fritagelse for betaling af gebyrer. De har modtaget et informationsbrev i virksomhedens digitale postkasse.

Sidste frist for ansøgning er 30. september 2015.

Vi behandler ikke ansøgninger modtaget efter fristens udløb.

Når der fra april 2016 indføres nye affaldsordninger i Vejle Kommune, vil din affaldsbeholder blive tømt af nye miljøvenlige biler. Skraldebilerne vil nemlig blive drevet af ”grøn gas” – biogas udvundet af organisk affald fra blandt andet dagrenovation.

Beskæring af lavthængende grene samt hække og buske, der går ud over vej og fortov er nødvendig, hvis skraldebilen og skraldemanden skal kunne komme frem og hente dit affald.

Storskrald 2015

/08.12.2014
Storskraldsfolder 2015

Hvad er storskrald? Find svaret i  AffaldGenbrugs nye folder om storskrald. I folderen kan du bl.a. se, hvilke affaldstyper, du kan få hentet, hvordan affaldet skal pakkes, og hvornår du får hentet storskrald på din adresse i 2015.



Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsbeholdere
Læs mere om de nye affaldsordninger: www.mitaffald.vejle.dk

Følg os på facebook

logo facebook1

Se filmen

Affaldssortering er en effektiv kur mod skraldespandsforstoppelse.

Alvorlige Anker er blevet misbrugt. Nu har han skraldespandsforstoppelse. Er der mon håb?