Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til den nye affaldsordning? Find svaret her.

Spørgsmål til SMS/Kalender/Selvbetjening 

Hvor tilmelder jeg mig SMS/email advisering?

Det gør du i vores selvbetjeningsløsning AffaldOnline  

Kan jeg tilmelde flere telefonnumre?

Du kan tilmelde et nummer for hvert NemID  

Hvad koster det at modtage SMS advisering?

Vores nye SMS løsning er gratis 

Hvor finder jeg mine nye tømmedage?

Se tømmedage for hele året i vores kalender 

Jeg kan kun se næste tømmedag, hvor finder jeg resten?

Tryk på knappen 'Kalender 2016', så får du en komplet oversigt for hele året

Får jeg tømt begge beholdere samme dag?

Du kan se datoer for de forskellige tømninger i kalenderen. Ikonerne markerer hvilken beholder, der tømmes 

Min adresse kommer ikke frem i kalenderen

Prøv kun at skrive starten af dit vejnavn, og søg adressen frem

Hvorfor skal jeg logge ind med NemID i selvbetjeningen?

Der er krav om, at de kommunale digitale løsninger lever op til forskellige krav, blandt andet log ind med NemID 

Spørgsmål til bestilling af afhentning af storskrald

Hvordan kan jeg bestille afhentning af storskrald?

Du logger ind i vores selvbetjening AffaldOnline. (Du skal bruge NemID) Under menupunktet 'Bestil storskrald' kan du vælge mellem forskellige datoer.  

Kan jeg ændre eller slette min bestilling?

Ja, indtil dagen før kan du foretage ændringer i bestillingen.

Jeg kan ikke finde ud af at bestille på nettet - hvad gør jeg?

Så må du ringe til os, så hjælper vi dig med at bestille. 

Hvor meget og hvad må jeg sætte ud til storskrald?

Vi har en generel retningslinje, der siger, at du må sætte, hvad der svarer til 1 m3 ud pr. gang.  I vores sorteringsvejledning kan du se, hvad du kan sætte ud til storskrald.

Spørgsmål til nye beholdere

Må man flytte skillerummet i de nye beholdere?

Nej det må man ikke. Så kan bilerne ikke tømme dem, da de er opdelt på en bestemt måde. Flyttes skillevæggen, havner affaldet i det forkerte rum. Er din skillevæg flyttet, bliver beholderen ikke tømt.

Jeg mener ikke, at beholderne passer til mit behov - kan jeg ændre størrelse?

På sigt vil du kunne ændre størrelse i AffaldOnline, men lige nu hvor vi stadig er i gang med at få de nye ordninger taget i brug, skal du ringe eller skrive til os, hvis du ønsker at ændre. Vi tager imod din bestilling, men der går lidt tid inden vi har mulighed for at bytte beholderne.

Min beholder er ikke tømt, hvad skal jeg gøre?

Tjek først i kalenderen, om du har skiftet tømmedag. Er der sket en fejl, så skriv en besked til os via AffaldOnline, så kommer din henvendelse rigtigt ind i systemet. (åbner i nyt vindue, brug NemID til at logge ind)  

Spørgsmål til hjemtagning af gamle beholdere

Hvornår henter I min gamle beholder?

Det får du brev om i e-boks. Vi hjemtager i perioden april - juni, så vent med at sætte din beholder frem, til du får besked om, at vi kommer. Ligesom det tog lang tid at bringe alle de nye beholdere ud, tager det også lang tid at hente de gamle hjem.

Henter I også den blå beholder?

Ja, med mindre du vil beholde den. Hvis du ikke ønsker at beholde din blå beholder, sætter du den bare frem, når vi henter din dagrenovationsbeholder, så tager vi den med, også selvom den ikke er tom. Hvis du vil beholde den, skal du ikke sætte den frem. Er den ikke tom, kan du lægge papiret over i genbrugsbeholderen, og lægget pappet til storskrald. Den bliver ikke tømt længere.

Kan I hente den gule kasse, hvis jeg ikke vil beholde den?

Ja, så kan du sætte den ud sammen med din gamle beholder til dagrenovation. Så tager vi den gule kasse med når vi kommer og for at afhente beholderen.

Må jeg beholde den grå beholder?

Nej desværre ikke, dem samler vi ind. De bliver genanvendt

Kan I sige, hvilken periode I kommer til mit område?

Desværre ikke på nuværende tidspunkt, men du får besked, inden vi kommer.

Hvad sker der, hvis min dagrenovationsbeholder ikke er tom, når I kommer for at hente den?

Hvis din gamle dagrenovationsbeholder ikke er helt tom, tager vi den med alligevel. 

Jeg vil ikke beholde min blå beholder og den er ikke tom, hvad gør jeg?

Hvis du ikke ønsker at beholde din blå beholder, sætter du den bare frem, når vi henter din dagrenovationsbeholder, så tager vi den med, også selvom den ikke er tom. 

Jeg vil ikke længere være med i ordningen for haveaffald, kan I hente min beholder?

Ja, så skal du sætte den frem sammen med de øvrige beholdere. 

 

Hvorfor indfører vi nye ordninger? 

Regeringen har besluttet, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50% af husholdningsaffaldet. Kommunerne skal være med til at opfylde målet, og derfor er det nødvendigt at sortere endnu mere effektivt. Det er baggrunden for, at Vejle Kommune indfører nye affaldsordninger til april 2016. Vi vil gerne gøre det så nemt for borgerne som muligt at sortere mere fra til genanvendelse, ved blandt andet at indføre en ny beholder til genanvendeligt affald. 


Hvad gør jeg, når jeg har for meget affald?

Hvis du en sjælden gang har ekstra affald, kan du købe et sækkemærke på genbrugspladsen. Mærket sætter du på en klar sæk - en til hver affaldstype (organisk, restaffald, papir og plastik/metal). Stil sækken ud sammen med beholderen, så tager skraldemanden den med, når han tømmer din beholder.
Hvis din beholder ofte er mere end fuld, så skal du have en større beholder – eller gå fra 14. dags tømning til ugetømning.

 

Spørgsmål til ordningen for dagrenovation

Hvorfor skal vi have nye affaldsbeholdere til dagrenovation?

Tidligere har du sorteret husholdningsaffald i sorte og grønne poser. Poserne blev lagt blandet i din beholder. Poserne blev sorteret på vores optiske anlæg i Vejle, og derved kunne vi mekanisk adskille affaldet og anvende det organiske affald i de grønne poser til biogas, mens de sorte poser med restaffald kom til forbrænding. Det optiske sorteringsanlæg er nu lukket, og for at kunne blive ved med at udsortere det organiske affald, skal det nu holdes adskilt i beholderen. Derfor skal du have en ny beholder med 2 rum, hvor de grønne poser skal i det ene rum, og restaffaldet i det andet rum.

Kan jeg flytte skillerummet, hvis det pladsen ikke passer til mit behov?

Nej, skillerummet er indrettet efter bilerne, der tømmer. Hvis du flytter det, får du ikke tømt beholderen, da affaldet så havner i det forkerte rum. 

Bliver affaldet alligevel ikke blandet, når det hentes af skraldebilen?

Nej. Skraldebilerne er også opdelt i 2 rum. Ved tømning rammer skillerummet i beholderen et skillerum på skraldebilerne, så affaldet i din beholder tømmes ned i hvert sit rum i skraldebilerne. Når affaldet tømmes ud af skraldebilerne, sker det også hver for sig, så affaldet ikke bliver blandet.

Hvor kører skraldebilerne hen med affaldet?

Skraldebilerne kører til Genbrugsterminalen på Vestre Engvej i Vejle. Her tømmer skraldebilen ét kammer ad gangen, så affaldet ikke blandes. Det organiske affald bliver kørt til et biogasanlæg. Restaffaldet bliver kørt til et forbrændingsanlæg.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald til, at det kan være i beholderen?

Hvis du en sjælden gang har ekstra affald, kan du købe sækkemærker på genbrugspladsen. Mærket sætter du på en klar sæk - en til hver affaldstype (organisk, restaffald, papir og plastik/metal). Stil sækkene ud sammen med beholderen, så tager skraldemanden den med, når han tømmer din beholder.

Hvis din beholder ofte er mere end fuld, så skal du have en større beholder – eller gå fra 14. dags tømning til ugetømning.

Hvorfor skal jeg fortsætte med at bruge grønne poser til mit organiske affald?

Når du altid bruger de grønne poser til dit organiske affald sikrer du en ensartethed, og at alle i husstanden hele tiden ved, i hvilken pose det organiske affald skal hen. Det forbedrer kvaliteten af affaldet (man sorterer mere og bedre), når det organiske affald skal kommes i en genkendelig, ensartet emballage. Det bliver meget lettere for dig og resten af husstanden samt dine gæster at se, hvor det organiske affald skal hen – både i køkkenet, men også når posen lægges ud i beholderen. Når du altid bruger den samme slags poser er risikoen for fejlsorteringer mindre – og du er dermed med til at sikre en bedre kvalitet af det organiske affald – og en bedre behandlingsmulighed. Samtidigt har de udleverede grønne poser på 15 liter en størrelse, som passer til den mængde organiske affald, du har. Det er bedst at bruge mindre poser, der fyldes op, end større/store poser, der kun fyldes halvt.

Hvornår får jeg grønne poser næste gang? 

Du får nye grønne poser igen i september 2016. Her får du poser nok til et helt år. Fra september 2016 vil du kun få udleveret grønne poser én gang pr. år.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får nok grønne poser?

Du kan købe ekstra grønne poser på alle genbrugspladserne

Bliver det muligt selv at vælge størrelsen på de grønne poser, jeg får udleveret?

Vi udleverer grønne poser på 15 liter, som passer bedst til de fleste husstandes affaldsmængder. På vores genbrugspladser kan du bytte poserne til større poser på 30 liter, som passer bedre til husstande, som har meget organisk affald.

Hvorfor skal jeg ikke længere have sorte affaldsposer til mit restaffald?

Det er meget dyrt at udlevere sorte poser. Og med den nye ordning, hvor vi ikke længere skal sortere affaldet på vores sorteringsanlæg i Vejle, er det ikke længere nødvendigt at bruge de sorte poser. Vi har derfor valgt at stoppe udlevering af de sorte poser. Det betyder, at du selv skal anskaffe dig affaldsposer til dit restaffald.

Må jeg bruge alle slags poser til mit restaffald?

Ja. Du bestemmer selv, hvilke poser du vil bruge til dit restaffald. Dog må du ikke bruge de udleverede grønne affaldsposer til restaffald. De er forbeholdt det organiske affald. Du skal gerne kunne slå knude på de poser, du bruger til restaffald, så poserne bliver helt lukket. På den måde minimerer du risikoen for lugt og tiltrækning af skadedyr. Brug af bæreposer til dit restaffald er ikke en god idé. De er svære at lukke helt og de er meget dyre at bruge. En bærepose koster ca. 10 gange så meget som andre affaldsposer, du kan købe. Og endelig er bæreposer sandsynligvis alt for store – både i forhold til den mængde restaffald, du har, men også i forhold til at kunne være i din nye beholder. Hvis dine affaldsposer er for store, kan de kile sig fast i beholderen, som dermed ikke kan tømmes helt.

Hvorfor skal jeg overhovedet sortere? Jeg har da hørt, at man kan få maskiner til at sortere affaldet.

Det er korrekt, at der findes teknologier, der i større eller mindre omfang kan adskille organisk affald og restaffald. Men løsningerne er enten ikke nok udviklede til, at vi kan få en tilfredsstillende mængde og kvalitet sorteret ud til genanvendelse, eller de er alt for dyre. Vi har derfor besluttet at fastholde et system, hvor dagrenovationen skal sorteres i en organisk del og en restdel. 

Hvad nu hvis jeg glemmer at sætte min beholder ud?

Så får du først tømt næste gang. Du kan tilmelde dig sms-service, hvor du får besked dagen inden, vi kommer og tømmer. Det er gratis at modtage sms.

Spørgsmål til ordningen for genanvendeligt affald

Hvorfor skal vi have nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald?

I Vejle Kommune skal vi blive bedre til at udsortere papir, plast og metal til genanvendelse. Alt for meget ender i beholderen til restaffald. Når der står en beholder til genanvendeligt affald ved hver husstand, bliver det lettere at sortere. Efter april 2016 behøver du således ikke at køre på genbrugspladsen med det.

Kan jeg sige nej tak til beholderen til genanvendeligt affald?

Nej. Alle husstande får udleveret en beholder til genanvendeligt affald.

Hvorfor kan jeg ikke bare fortsætte med at putte metal og plast i storskraldsække?

Den storskraldsordning, du kender i dag, som medtager dine klare sække, bliver lavet om. Fremadrettet vil storskraldsbilen ikke medtage dine klare sække med papir, plast og metal. Det skal du komme i beholderen. I Vejle Kommune skal vi gerne udsortere så meget genanvendeligt affald som muligt. Erfaringer viser, at mange husstande får udsorteret meget mere, når affaldet opsamles i beholdere frem for i sække. Derfor er det besluttet, at alle husstande i Vejle Kommune skal have en beholder – også dem, som i dag er gode til at udsortere i sække.

Skal jeg ikke længere bruge den blå beholder til pap og papir?

Nej. Pap skal sættes ud til storskrald og papir skal i den nye genbrugsbeholder.

Hvis jeg i dag fylder den blå beholder helt op, kan mit papir så godt være i den nye beholder?

Det kommer an på, om du i dag fylder din beholder med pap. Du skal nemlig ikke komme pap i den nye beholder. Den er kun til papir og småt karton. Hvis du stort set kun har papir/avis/reklamer i beholderen i dag – og ikke pap – så er den 2-rums beholder på 240 liter, vi udleverer for lille. Du skal have en 370 liter i stedet. Vurder dog også på, om du har nej tak til reklamer – eller påtænker at få det på sigt. Hvis du vælger reklamer fra, kan du måske godt have dit papir i den nye beholder.

Kan jeg flytte skillerummet, hvis det pladsen ikke passer til mit behov?

Nej, skillerummet er indrettet efter bilerne, der tømmer. Hvis du flytter det, får du ikke tømt beholderen, da affaldet så havner i det forkerte rum.

Kan jeg ikke aflevere papir, metal og plast på genbrugspladsen efter april 2016?

Jo, du vil fortsat altid være velkommen til at aflevere dit sorterede affald på en af vores fire genbrugspladser.

Hvorfor må man blande plast og metal i den nye beholder?

Når du må blande noget affald, behøver du ikke så mange affaldsbeholdere (til hver affaldstype). Det skulle gerne gøre det lettere for dig. Når vi får det blandede plast og metal ind til sortering, kan netop de to affaldstyper let adskilles igen mekanisk – og den ene type affald ødelægger ikke den anden type affald.

Må der komme både hård og blød plast i den nye beholder (plastdunke og plastfolie)?

Ja, du må gerne komme begge slags plast i beholderen Vi sorterer det ud hver for sig efter afhentning. Når vi sælger plasten til genanvendelse, må det hårde og bløde plast ikke være blandet sammen. Hvis du afleverer dine plastdunke og plastfolier på genbrugspladserne, skal du sortere det i hver sin sæk. Plasten fra genbrugspladserne bliver nemlig ikke sorteret bagefter. 

Hvorfor må jeg ikke længere blande pap og papir?

Pappet fylder for meget i beholderen. Pap kan i stedet afleveres i storskraldsordningen i klare sække eller bundter.

Hvor tit bliver beholderen til det genanvendelige affald tømt?

Beholderen tømmes ca. hver 4. uge

Må jeg bruge bæreposer til papir og plast/metal?

Det papir, plast og metal som du kommer i beholderen, må IKKE være emballeret. Inde i huset må du opsamle i kasser, poser eller andet, men du skal tømme dem ud, når affaldet skal i beholderen.

Hvad gør jeg, hvis beholderen er fuld før tid?

Dit ekstra papir og/eller plast og metal kan du komme i en klar sæk, som du køber et sækkemærke til. Stil sækken til afhentning samme dag, som beholderen bliver tømt. Du kan også aflevere affaldet på genbrugspladsen. Alternativt skal du overveje, om du skal have en større beholder.  

Hvorfor må der ikke komme glas og flasker i genbrugsbeholderen?

Der er risiko for, at glasset går i stykker, og derved gør det svært at genanvende det øvrige affald. Desuden har vi en allerede en ordning for glas og flasker i Vejle Kommune. Der er opstillet glaskuber rundt om i kommunen, og man kan aflevere glas og flasker på genbrugspladserne. 
 

Spørgsmål til ordningen for haveaffald

Hvorfor skal jeg tilmelde mig ordningen?

I dag kører bilen, der indsamler haveaffald, forbi alle husstande – uanset om der er sat haveaffald ud eller ej. Fremadrettet vil bilen køre efter en rute og kun køre forbi de husstande, der tilmelder sig ordningen, og hvor der sandsynligvis er sat haveaffald ud til afhentning. Når du tilmelder dig, så ved renovatøren, at han skal køre forbi dit hus og hente det haveaffald, du måtte have sat ud.

Hvor tit får jeg hentet haveaffald?

Haveaffald hentes 13 gange om året efter en fast kalender. Du finder kalenderen her.

Kan jeg ikke bare bruge den beholder, jeg allerede har?

Jo. Hvis du har en beholder i dag – og fremadrettet gerne vil være med i ordningen, så kan du fortsat bruge beholderen. Du vil få beholderen ”overdraget”, så det fremadrettet er din egen (og ikke en du lejer af os).

Hvad nu hvis jeg har en beholder, og ikke vil være med i den ny ordning?

Så må du beholde din beholder – eller du kan aflevere den i storskraldsordningen eller på genbrugspladsen. 

Når jeg allerede har en grøn havebeholder, får jeg så ikke automatisk hentet mit haveaffald fremover?

Nej. Du skal tilmelde dig.

Hvorfor kan jeg ikke længere leje en beholder? Nu skal jeg købe en beholder

Vi er stoppet med at leje beholdere ud til haveaffald. Fremadrettet er havebeholderen din ejendom. Selvom du skal betale et større beløb på én gang ved køb, så er løsningen på sigt billigere for dig.  

Kan jeg få hentet mere haveaffald, end der kan være i beholderen?

Ja, hvis du har grene eller andet kan du bundte det, og lægge det ved siden af. Bundterne må maks. være 1 meter lange. Du må ikke lægge haveaffald i klare sække. 

Kan man få hentet haveaffald, hvis man ikke har en havebeholder?

Ja – men du skal være tilmeldt ordningen – og betale til ordningen, også selvom du ikke har en beholder. Haveaffaldet skal så være bundtet, det må ikke afleveres i klare sække. Læs mere om haveaffald her. 

Må jeg have flere beholdere til haveaffald – og hvad koster det?

Ja – du må gerne have flere beholdere. Du skal betale et gebyr pr. beholder, du har tilmeldt. Du kan se alle priser her.

Spørgsmål til ordningen for farligt affald

Hvorfor ændrer kassen farve fra gul til rød?

Det er en standard farve, som bruges i mange andre kommuner. Vi ensretter os med andre kommuner.

Er det stadig det samme affald, som skal i den røde kasse?

Kassen skal kun bruges til farligt affald. Ikke glasskår, potteskår, poser med aske, støvsugerposer og andet ikke farligt affald.

Glasskår kan du pakke ind i avispapir og lægge i restaffaldet.

Hvor tit bliver den røde kasse hentet fremover?

Når din kasse er fyldt og skal ombyttes, kan du stille den ud til afhentning samme dag, som du får afhentet dagrenovation.

 

Spørgsmål til ordningen for storskrald

Hvorfor skal jeg bestille for at få afhentet mit storskrald?

Vi vil gerne optimere ordningen, og spare mange unødigt kørte kilometer. Det meste af det affald, der i dag indsamles med storskraldsordningen, er papir, plast, metal, problemaffald og haveaffald. Alt dette bliver fremadrettet indsamlet i andre ordninger. Der er således kun ganske lidt affald at hente i storskraldsordningen. Det giver derfor god mening, at storskraldsbilen kun kører til adresser, hvor der rent faktisk er noget affald at hente – i stedet for at bruge tid på at køre forbi alle husstande, hvor der mange steder ikke vil være noget at hente.

Hvordan kan jeg bestille afhentning af mit storskrald?

Det gør du via vores hjemmeside. Her vil du kunne se de kommende afhentningsdatoer på din adresse/i dit område. Og så vælger du en passende dato og hvilket affald, du ønsker at få hentet. Du kan bestille indtil 3 hverdage før ønsket afhentning.

Hvor tit kan jeg få afhentet mit storskrald?

Du kan få afhentet storskrald 26 gange om året. Der vil være en række afhentningsdatoer med ca. 14. dages interval, du kan vælge imellem.

Kan jeg annullere eller ændre en bestilling på afhentning af storskrald?

Ja, du kan ændre eller annullere din bestilling indtil dagen før afhentning.

Jeg har ikke adgang til internettet, hvordan gør jeg så, når jeg skal have afhentet storskrald?

Hvis du ikke har mulighed for at bestille afhentning via vores hjemmeside, har du mulighed for at ringe til os og bestille afhentning.

Hvad kan jeg sætte ud til storskrald?

F.eks. cykel, trillebør, haveredskaber, havemøbler, legetøj, hårde hvidevarer, ødelagte møbler, flamingo i sække, pap i sække, fjernsyn.  

Hvilke typer affald kan jeg ikke aflevere via storskraldsordningen?

Affald, der indsamles i andre ordninger (dagrenovation, papir, plast, metal, farligt affald, haveaffald) samt byggeaffald (gips, murbrokker, konstruktionstræ, trykimprægneret træ, isoleringsrester, vinduer m.m.)….

Kan man stadig aflevere pap med storskrald?

Ja, det kan du fortsat gøre.

Spørgsmål til mine gamle beholdere

Min gamle beholder med dagrenovation er ikke tømt, hvad skal jeg gøre?

Sæt den ud, når den skal hentes, så tager vi den med.

Hvad sker der med min blå papirbeholder?

Du må beholde den blå beholder. Ønsker du ikke at beholde den, sætter du den ud sammen med beholderen til dagrenovation, så henter vi den. Har du en grå beholder til papir, må du desværre ikke beholde den.

Min blå beholder er ikke tømt, hvad skal jeg gøre?

Hvis du ønsker at beholde den skal du lægge dit papir over i din nye beholder og tage pappet fra til storskrald. Beholderen vil ikke fremover blive tømt. Husk at sætte den væk, så vi ikke kommer til at tage den med ved en fejl. Hvis du ikke ønsker at beholde den, sætter du den ud sammen med den grå beholder, så tager vi den med - også selvom den ikke er tom.

Hvad sker der med min grønne haveaffaldsbeholder?

Hvis du fortsat ønsker at være med i ordningen for haveaffald, må du overtage beholderen og bruge den fremadrettet. Du skal dog stadig huske at tilmelde dig ordningen for haveaffald. Hvis du ikke ønsker at være med i ordningen, må du stadig beholde beholderen. Ønsker du ikke at beholde den, kan du stille den frem til storskrald eller aflevere den på genbrugspladsen. Du kan også sætte den frem sammen med de andre beholdere.

Må jeg beholde min dagrenovationsbeholder?

Nej, vi henter alle de grå beholdere hjem. 

Hvornår får jeg hentet den gamle beholder?

Vi har ikke en fuldstændig liste over, hvornår vi kommer og henter din gamle beholder, men vi skriver til dig via e-boks, når du skal sætte den frem.

Hvad sker der med min gule kasse til problemaffald?

Du må, hvis du ønsker det, beholde den gule kasse til egen brug. Hvis du ikke ønske at beholde den gule kasse, kan du sætte den ud sammen med din beholder til dagrenovation, så tager vi den med.

Hvad sker der med de gamle beholdere?

Nogle beholdere vil blive genbrugt. Resten neddeles og sendes til genanvendelse, hvor plasten omsmeltes og laves til nye produkter. 

Spørgsmål til mit affaldsgebyr

Hvad skal jeg betale for de nye affaldsordninger?

Du kan se priser på vores hjemmeside: www.mitaffald.vejle.dk. 

Får jeg penge tilbage, hvis skraldemanden er forsinket og ikke kommer og henter affald, den uge, han skal?

Nej, hvis du ikke for hentet, fordi renovatøren er forsinket, får du ikke refunderet noget gebyr. Du får stadig hentet den samme mængde affald, da du har mulighed for at sætte ekstra sække ud næste gang, du får tømt. Det vil sige, at du får hentet det affald, som du betaler for. 

Koster det borgerne ekstra, hvis skraldemændende tømmer beholdere om lørdagen, eller hvis de bruger 'lånebiler' fra andre kommuner?

Nej, hvis renovatøren er nødt til at tage lørdagen til brug eller andre biler, er det hans valg, og det kommer ikke til at påvirke dit affaldsgebyr.

Hvorfor skal jeg betale for storskraldsordningen, hvis jeg ikke bruger den?

Alle husstande i kommunen skal betale til storskraldsordningen, genbrugspladserne og de opstillede flaskecontainere i kommunen. Alle husstande skal betale det samme beløb for at have ordningerne stillet til rådighed, selv om du måske kun benytter dem delvis eller helt fravælger at bruge ordningerne. 

 

Spørgsmål til skel og standplads

Hvad er en standplads?

Standpladsen er det sted, hvor din skraldespand står til dagligt og vil blive hentet fra – og som ikke er i skel.

Kan jeg få hentet skraldespanden inde på min grund?

Det er muligt at få hentet din skraldespand på standpladsen inde på grunden og stillet tilbage igen efter tømning. Der er et ekstragebyr for standpladsafhentning, og det varierer alt efter afstanden fra skel til standpladsen. Se regler for standplads under ’Krav til forholdene’ 

Hvilke krav stiller I til forholdene, hvis man skal have tømt beholderen fra standplads?

Der findes en række forhold, som skal være opfyldt. Bl.a
• Max. afstand 60 meter (0-30 meter eller 30-60 meter)
• Der skal være kørefast underlag som fliser eller asfalt
• Der må ikke være trapper
• Stigningen må maks. være 10 cm pr. meter
• Døre eller låger skal kunne fastholdes i åben tilstand
• Adgangsvejen skal være oplyst i mørke perioder
• Der skal være ryddet for sne og gruset mod glat føre

Læs mere på vores hjemmeside.

Er der regler for, hvordan beholderen skal stå i skel, når den skal tømmes?

Håndtag skal vende ud mod det fri (kørevej) (også ved standplads), og så må den ikke være til gene for forbipasserende.

Hvordan skal skraldespanden vende?

Håndtaget og hjulene på skraldespanden skal vende fremad mod skraldemanden, så han let kan gribe fat i spanden, når den skal tømmes.

Hvor skal skraldespanden stå, når den skal tømmes?

På tømningsdagen skal din skraldespand stå ved skel (ved fortov eller vej), ved indgangen til din grund - senest kl. 6 om morgenen. 

Må jeg lave et lille læskur eller lignende til skraldespanden?

Du må gerne lave en afskærmning til skraldespanden. Afskærmningen skal være udformet, så skraldemanden uhindret kan få fat i spanden. Husk at vende skraldespanden med håndtaget frit tilgængeligt (ikke op af en hæk, mur el.lign.). Hvis du laver afskærmningen ved skel (ved fortov eller vej) – og skraldespanden står der til daglig, skal du ikke betale afstandsgebyr.

Spørgsmål til de grønne og sorte poser

Hvorfor skal jeg fortsætte med at bruge grønne poser til mit organiske affald?

Når du altid bruger de grønne poser til dit organiske affald sikrer du en ensartethed, og at alle i husstanden hele tiden ved, i hvilken pose det organiske affald skal hen. Det forbedrer kvaliteten af affaldet (man sorterer mere og bedre), når det organiske affald skal kommes i en genkendelig, ensartet emballage. Det bliver meget lettere for dig og resten af husstanden samt dine gæster at se, hvor det organiske affald skal hen – både i køkkenet, men også når posen lægges ud i beholderen. Når du altid bruger den samme slags poser er risikoen for fejlsorteringer mindre – og du er dermed med til at sikre en bedre kvalitet af det organiske affald – og en bedre behandlingsmulighed. Samtidigt har de udleverede grønne poser på 15 liter en størrelse, som passer til den mængde organiske affald, du har. Det er bedst at bruge mindre poser, der fyldes op, end større/store poser, der kun fyldes halvt.

Hvornår får jeg grønne poser næste gang?

Du får nye grønne poser igen i september 2016. Her får du poser nok til et helt år. Fra september 2016 vil du kun få udleveret grønne poser én gang pr. år.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får nok grønne poser?

Du kan købe ekstra grønne poser på alle genbrugspladserne.

Bliver det muligt selv at vælge størrelsen på de grønne poser, jeg får udleveret?

Vi udleverer grønne poser på 15 liter, som passer bedst til de fleste husstandes affaldsmængder. På vores genbrugspladser kan du bytte poserne til større poser på 30 liter, som passer bedre til husstande, som har meget organisk affald.

Hvorfor skal jeg ikke længere have sorte affaldsposer til mit restaffald?

Det er meget dyrt at udlevere sorte poser. Og med den nye ordning, hvor vi ikke længere skal sortere affaldet på vores sorteringsanlæg i Vejle, er det ikke længere nødvendigt at bruge de sorte poser. Vi har derfor valgt at stoppe udlevering af de sorte poser. Det betyder, at du selv skal anskaffe dig affaldsposer til dit restaffald.

Må jeg bruge alle slags poser til mit restaffald?

Ja. Du bestemmer selv, hvilke poser du vil bruge til dit restaffald. Dog må du ikke bruge de udleverede grønne affaldsposer til restaffald. De er forbeholdt det organiske affald. Du skal gerne kunne slå knude på de poser, du bruger til restaffald, så poserne bliver helt lukket. På den måde minimerer du risikoen for lugt og tiltrækning af skadedyr. Brug af bæreposer til dit restaffald er ikke en god idé. De er svære at lukke helt og de er meget dyre at bruge. En bærepose koster ca. 10 gange så meget som andre affaldsposer, du kan købe. Og endelig er bæreposer sandsynligvis alt for store – både i forhold til den mængde restaffald, du har, men også i forhold til at kunne være i din nye beholder. Hvis dine affaldsposer er for store, kan de kile sig fast i beholderen, som dermed ikke kan tømmes helt.

 Denne side er sidst opdateret: 05.01.2017