Skip navigation

Erhverv

Informationerne under "erhverv" er relevante for dig, der har - eller håndterer affald for - en virksomhed (et CVR nummer) i Vejle Kommune.

Alle virksomheder i Vejle Kommune har pligt til at benytte de affaldsordninger, der er gældende for virksomheder i kommunen. Ordninger fremgår af det gældende regulativ for erhvervsaffald.

Virksomheder har pligt til at kildesortere deres affald.

Indsamlingsordning for dagrenovation (organisk affald og restaffald) fra erhverv

Energistyrelsen har i et brev til alle landets kommuner 11. december 2015 meddelt, at ophøret af kommunernes adgang til at indsamle organisk affald hos virksomheder også gælder for virksomheder, som er beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv. Dette indebærer, at AffaldGenbrug fra og med 1. januar 2016 ikke længere må indsamle organisk affald hos virksomheder, og der må ikke længere lægges grønne poser med organisk affald i beholderen. Virksomhederne skal i stedet lave aftale med en privat renovatør om håndtering af det organiske affald.

Alle virksomheder har frem til den 1. april 2016 fortsat pligt til at benytte Vejle Kommunes indsamlingsordning for restaffald. Efter 1. april 2016 er det frivilligt for virksomhederne, om de vil benytte Vejle Kommunes indsamlingsordning for restaffald.

Miljøstyrelsen har bestemt, at AffaldGenbrug fra og med 1. januar 2016 ikke længere må modtage kildesorteret, genanvendeligt affald i form af træ, gips samt have- og parkaffald fra erhverv.

AffaldGenbrug må ikke anvise bestemte modtageanlæg, som virksomhederne fremover kan benytte til disse affaldstyper. Hver virksomhed må derfor selv finde et godkendt anlæg i Miljøstyrelsens affaldsregister https://www.affaldsregister.mst.dk/

Adgangen for virksomheder til Vejle Kommunes genbrugspladser via G’Bizz-ordningen påvirkes ikke af Miljøstyrelsens afgørelse og vil være uændret også efter 1. januar 2016. Læs mere om G’Bizz-ordningen her.

Hvis I har brug for yderligere vejledning, er I velkomne til at kontakte AffaldGenbrug.

Find alt om affald fra erhverv i menuen til venstre.

Lastbil ved brovægt på AffaldGenbrug - Erhverv
 

Denne side er sidst opdateret: 01.10.2016

Åbningstider

Brovægten hos AffaldGenbrug i Vejle Kommune

Brovægten (Genbrugsterminalen)
Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Mandag - torsdag kl. 7-15.30
Fredag kl. 7-15
1. maj og Grundlovsdag lukker brovægten kl. 12

Vejle Genbrugsplads
Mandag - fredag kl. 7-18
Lørdag, søndag og helligdage 9-18

Børkop, Egtved og Give Genbrugspladser
Alle dage 10-18
Alle genbrugspladser holder lukket 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1.

Hvor finder jeg genbrugspladserne?